K a m e n n ý s k l e p V e l k é P a v l o v i c e

Kamenný sklep pochází z roku 1885. Ve vlastnictví rodiny je od roku 1932, kdy sklep zakoupil praděda Crhák. V roce 2015 jsme se pustili do kompletní rekonstrukce sklepa a nyní sklep spojuje staré původní části s novými, které jsou vystavěny z pískovce.

Ve sklepě se nachází presúz s posezením pro 20 osob a hlavní sklep pro 70 osob. Součástí je rotunda, která se stále rekonstruuje a v budoucnu bude sloužit k řízeným degustacím. Vedlejší sklepy budou sloužit k uskladnění vína.

příběh

N a š e h o K a m e n n é h o v i n n é h o s k l e p a

Otevírací doba

Pokud máte v plánu zastavit se v Kamenném sklepě,
zavolejte prosím dopředu na číslo
773 556 914
a domluvte se s námi na čase vaší návštěvy.

Pevná otevírací doba u tohoto sklepa není.

P o p t á v k a