O c h r a n a o s o b n í c h ú d a j ů

Cookies

Na webu vinarstvi-knoll.cz používáme Cookies, což jsou malé kousky kódu používané pro statistickou analýzu chování návštěvníků webu a ukládání jejich uživatelských předvoleb – zjednodušují tak používání webu.

Cookies shromážděné na našem webu jsou zpracovány těmito dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

Objednávka

Správce Stanislav Crhák, IČO: 87405873 zpracovává v případě objednávky následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefon

 • fakturační údaje

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu za účelem splnění smlouvy.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.